آهورا دانلود

» 2018 » می

مجله خبری: محسن مخملباف می خواست هنرمندان سینمای پیش از انقلاب را به رگبار ببندد! + جزئیات

دیدگاه‌ها برای مجله خبری: محسن مخملباف می خواست هنرمندان سینمای پیش از انقلاب را به رگبار ببندد! + جزئیات بسته هستند

به گزارش مجله فیلم

180523162631 02 mo23323

روزنامه اعتماد – سعید مطلبی : زندگی مان شد یک نمای مردود باید از نو شروع می کردیم

فردین فرش فروشی باز کرد، ناصر گاراژ ۱۰ متری خانه اش را به شیرینی فروش تبدیل کرد و ایستاد پشت دخل و ترازو. من قلم مو و رنگ خریدم و شروع کردم به تمرین نقاشی و ایرج قادری راه افتاد پیش این مسوول و آن مسوول شاید بتواند اجازه کار در سینما را بگیرد

سال ۵۶ شیراز

ایرج صادقپور گفت:نشد، تند چرخیدی

ناصرخان برگشت سر جایش، کنار پاشویه حوض. با خستگی دوباره پای راست را بر لبه حوض گذارد، خم شد. دست در آب فرو برد و گفت:

من حاضرم

بار هفدهم بود که این نما را می گرفتیم.

ناصر خان باید دست ها را می شست. بعد قد راست می کرد. کلاهش را از شاخه درخت برمی داشت و بر سر می گذاشت. آرام و یکنواخت به بازیگر مقابل نزدیک می شد دوربین همراه پیش آمدن او تراولینگ می کرد و همزمان ناصر دیالوگ هایش را می گفت. آنگاه دوربین بازیگر مقابل را دور می زد.

 تمام صورت ناصر را در کادر می گرفت و در این لحظه او باید سر را به زیر بیندازد. تا آن حد که کلاه چشم هایش را بپوشاند. و کل نما تصویری باشد از یک کلاه و یک دهان و بعد سر آرام بالا می آمد. تمام صورت در کادر قرار می گرفت و سپس یکنواخت و آرام به سمت مقابل می چرخید.

شانزده بار این نما را گرفته بودیم و هر بار یک مشکلی پیش آمده بود و در «هفدهمین بار» ایرج صادقپور گفت:

نشد، تند چرخیدی

دستیارم آهسته غرولند کرد که:

بازم صادقپور کلید کرده

این حرف در مورد صادقپور زیاد گفته می شد اما واقعیت این بود که او تا تصویر موردنظر را به دست نمی آورد دست بردار نبود. ناصر خان را دیدم که لب حوض آرام دست به زانویش برد و سعی کرد دور از چشم دیگران زانوی آسیب دیده و دردناکش را مالش دهد. تا بتواند برای هجدهمین بار آرام و یکنواخت زانو راست کند آنگاه نفس عمیقی کشید و دوباره تکرار کرد:

من حاضرم

گفتم:

دوربین، … حرکت

برخلاف وظیفه ام دیگر بازی و حرکت ناصر ملک مطیعی را پی نمی گرفتم. فقط دعا می کردم تا این بار همه چیز رو به راه باشد، ناصر سریع قد راست نکند تا ایرج صادقپور با دوربین فکسنی Ariflex بتواند او را همواره در «مرکز کادر» داشته باشد. تراولینگ در سر موقع حرکت کند… بازیگر مقابل به هنگام در جای خود بایستد.

 ناصر در زمان معین به بازیگر مقابل برسد. تراولینگ تا به آخر یکنواخت و بدون لرزش پیش برود. ناصر در لحظه مقرر بایستد، سرش را آنقدر پایین بیاورد که فقط دهانش دیده شود.

 بعد آرام سربالا بیاورد آن سان که صادقپور بتواند با دوربین او را همراهی کند و بعد به سوی دیگر بچرخد. آنقدر نرم و آرام که همواره و در تمام لحظات در مرکز کادر ایرج صادقپور باشد.

تمام دغدغه ام این بود که ناصر مجبور نشود دوباره این خم شدن، برخاستن، حرکت کردن و چرخیدن را برای بار هجدهم انجام دهد او تازه از بستر بیماری برخاسته بود و هنوز شب ها تب می کرد و می دانستم که این همه تکرار چه فشار جسمی و روحی را به ناصر خان وارد می کند صدای صادقپور را دوباره شنیدم:

نشد تراولینگ یواش رفت

ناصر را دیدم که دوباره به طرف حوض آب رفت. پای راست را بر لبه پاشویه گذاشت خم شد دست ها را در آب فرو برد و گفت:

من حاضرم

در بیست و یکمین برداشت صادق پور بالاخره رضایت داد تا برویم سراغ پلان بعدی. ناصر را بوسید و گفت که می داند که چقدر خسته شده است. ناصرخان نشست روی پله های خانه و با صدای خسته گفت:

کاری که عاشقش باشی هرگز خسته ات نمی کنه. خستگی وقتیه که تو خونه ات بنشینی نتونی کار کنی، کسی دنبالت نیاد. کسی به بازیت نگیره و دائم از خودت بپرسی: «من به چه دردی می خورم؟» من یک بار تلخی یک همچین روزهایی رو دیدم، بدتر از مرگه و آرزو می کنم که دیگه هرگز چنین روزهایی رو نبینم.

سال ۶۰ تهران

مادر یکی از کارگرهای فیلمکار مرده بود و ناصرخان آمده بود برای تسلیت گویی، در طول همه سال هایی که می شناختمش در انجام این گونه وظایف صرف نظر آنکه طرف چه کسی باشد ذره یی قصور نمی کرد.

دور تا دور مجلس نشسته بودیم و ایرج گل افشان تعریف می کرد که مشغول مونتاژ کردن فیلمی است که یک کارگردان تازه وارد و پرجوش و خروش انقلابی به نام محسن مخملباف آن را در حوزه هنری ساخته است.

توضیح می داد که کارگردان با دمپایی و یک موتور گازی سر کار می آمده و وجودش سراپا نفرت از همه کسانی است که در گذشته این سینما دستی و سهمی داشته اند.

ناصرخان فقط ساکت بود و گوش می داد و ایرج گل افشان وقتی به حرف زدن می افتاد، تا قصه را تمام و کمال نمی گفت ساکت نمی شد.

کارگردانه می گه دلش می خواد یک مسلسل روی پشت بام حوزه هنری کار بگذارد تا اگر روزی گذر هر کدام از سینماگران سابق به اینجا افتاد آنها را به رگبار ببندد.

ناصرخان سر بالا آورد. لبخندی زد و خونسرد پرسید:

آن وقت پیش از اینکه مارو بکشن، بهمون می گن که گناهمون چی بوده؟

هنوز لبخند می زد اما من آنقدر می شناختمش که بفهمم چیزی درون ناصر شکسته است. تصورش این بود که در میانه این حرفه پرهیاهو و

پر حرف و سخن سال ها آبرومندانه و بدون جنجال با تمام وجود هر آنچه را از دستش بر می آمده انجام داده است. توقع چنین قضاوتی را – حداقل در مورد خودش – نداشت. احساس کردم به یکباره افسرده و غمگین شد.

گل افشان هنوز از کارگردان جوان انقلابی تازه وارد سخن می گفت و از خط و نشان هایی که برای اهالی سینمای گذشته کشیده بود و مداح مجلس هم کارش را شروع کرده بود. به ناصرخان نگاه کردم. سرش را تکان داد. لب هایش از هم باز شد و با افسرده ترین صدایی که تاکنون از او شنیده بودم، نجوا کرد:

جای آن است که خون

ادامه نداد، بغض کرده بود. سرش پایین بود و همچون همان نمای بیست و چند بار تکرار شده سال ها قبل فقط دهانش دیده می شد بی آنکه کلمه دیگری از آن بیرون بیاید. بعد آرام سر را بالا آورد. آرام و یکنواخت آن گونه که ایرج صادقپور می توانست با همان دوربین عهد عتیق سر بالا آوردن او را همراهی کند، نگاهش به من افتاد که داشتم با عشق و محبت نگاهش می کردم لبخند کمرنگی زد. من کلامش را پی گرفتم.

موج زند در دل لعل

سر تکان داد. حالا می توانستم برق اشکی ناریخته را در چشم هایش ببینم. نمی دانستم از سوز صدای مداح است یا از سوزش زخم حرف های کارگردان تازه وارد. دست در جیب کرد. دستمالش را بیرون آورد و اشک را از گوشه چشمانش زدود.

از آن روز دیگر ناصرخان را ندیدم.

موجی که محسن مخملباف، ایجاد کرده بود، طوفانی شد برای ما اهالی سینمای گذشته.

همگی رفتیم و در خانه نشستیم. هیچ کدام حرفه دیگری نیاموخته بودیم تنها کاری که بلد بودیم همین بود و شاید هم بلد نبودیم اما تنها کاری که داشتیم کارمان در سینما بود.

باور کردیم که باید کار تازه یی شروع کنیم فردین فرش فروشی باز کرد، ناصر گاراژ ۱۰ متری خانه اش را به شیرینی فروش تبدیل کرد و ایستاد پشت دخل و ترازو. من قلم مو و رنگ خریدم و شروع کردم به تمرین نقاشی و ایرج قادری راه افتاد پیش این مسوول و آن مسوول شاید بتواند اجازه کار در سینما را بگیرد.

(کات خوب نبود . از نو می گیریم.)

زندگی مان شد یک نمای غیرقابل قبول. یک نمای مردود، باید از نو شروع می کردیم. دوباره از نو، همگی در میانسالی بودیم و شاید آغاز پیری

خانه ما با شیرینی فروشی ناصر، فقط ۱۰۰ متر فاصله داشت، اما هرگز دلم نیامد که بروم ببینمش. می دانستم که یکبار دیگر دارد زندگی سخت تر از مرگ را تجربه می کند. دیدن او پشت بساط شیرینی فروشی و در کنار ترازو برایم قابل تحمل نبود.

عجب این بود که از بین تمام خاطراتم طی این همه سال با ناصر ملک مطیعی حرف های آن روزش در آن صحنه فیلمبرداری با ایرج صادقپور لحظه یی فراموشم نمی شد. «خستگی وقتیه که تو خونه ات بشینی. کسی به بازیت نگیره و دائم از خودت بپرسی: «من به چه دردی می خورم؟» این حس بدتر از مرگه

چند ماه بعد وقتی به سراغش رفتم همان گونه بود که می اندیشیدم. (فرمان) نامدار فیلم قیصر. اکنون دستکش نایلون به دست با کفگیر فلزی، شیرینی تازه در جعبه مقوایی می گذاشت. به مشتری لبخند می زد و بعد آرام انگار که هر کلمه از جمله اش هزار تن وزن داشته باشد، محجوبانه و با شرم نجوا می کرد:

یک کیلو و دویست گرم. میشه دوازده تومن

نگاهش که به من افتاد، لبخند زد. زورکی و بی رمق بوسیدمش.

اوضاع چطوره؟

شانه بالا انداخت

بد نیست نه جلوی دوربین کیمیایی ام نه جلوی مسلسل مخملباف

زخم سخن کارگردان تازه وارد هنوز تازه بود.

هفتم آبان ۹۲

روزنامه یی نوشته است که: «عاشقی بعد سی سال به معشوق رسید». اشاره به ناصرخان که بالاخره بعد از سال ها توانسته بود در صحنه یی از یک فیلم بازی کند. خوشحال نشدم. هیجان زده هم نشدم. حقیقت را بگویم. عصبانی شدم از این تیتر؛ از این تلقی، از این نوع نگریستن. به آدم هایی که اگر هر کجای این دنیا بودند، عزت و احترام و قدر و منزلتی همچون یک گنج گرانبها را داشتند، کدام معشوق؟ کدام رسیدن؟

بعد این همه سال. هر روز حسرت خوردن. هر روز در وجود خود شک کردن.

هر روز خود را بیکاره و به درد نخور دیدن، اکنون وصال کدام عاشق با کدام معشوق؟

آزرده ام، اندوهگینم روز بدی است.

به ناصرخان تلفن نکردم حقیقتش این است که نمی دانم چه بگویم. تبریک. تسلیت. اظهار همدردی. یا اینکه بگویم مرگ حق است و وسیله فراوان… روزهای بدی است.

یکی از سایت ها نوشته است که ناصر ملک مطیعی چندین میلیون گرفته و در صحنه یی از یک فیلم ظاهر شده است. خبری است که دوستی با تلفن برایم گفت. حالم بد است. حوصله گوش دادن به بقیه حرف هایش را ندارم. بی تاب کلمه خداحافظی هستم تا تلفن را قطع کنم.

در زمانه یی که هیچ کس از دزدی های چند هزار میلیاردی سخن نمی گوید، هیچ کس از ثروت های چند هزار میلیاردی چیزی نمی نویسد، هیچ کس از بذل و بخشش های چند صد میلیونی خم به ابرو نمی آورد. سخن راندن از چند میلیونی که ناصر ملک مطیعی گرفته است تا در فیلمی بازی کند عین ناجوانمردی است.

آخر این چه دلی است که با تازیانه زدن به تن زخمی ناصر راضی و خشنود می شود.

شما را به خدا این قلم حرمت دارد، نمی دانم فردا روزی اگر دانش آموزی از معلمی پرسید… معنی جوانمردی چیست چه پاسخی خواهد شنید؟

به نظرم اشکالی هم ندارد. عصر عیاران گذشت. دوره پهلوانان تمام شد. روزگار جوانمردی هم لابد به سر آمده است شاید تقدیر ما این است.

سال ۱۳۵۵

با اصغر بیچاره از خانه اش راه افتاده بودیم طرف خیابان هدایت در مسیرمان خانه یی را نشان داد. با دیوارهای ریخته، دری رنگ و رو رفته و خاموش. انگار گورستانی در میانه یک کوچه.

گفت می دانی خانه کیست؟ گفتم که نمی دانم. گفت: در این خانه کسی زندگی می کند که در غار تلو ناخن های تیمسار افشارطوس رییس شهربانی مصدق را یکی یکی با گاز انبر کشیده است.

 هر بیست ناخن دست و پا را و گفت که همین آدم مدت هاست که ناخن هایش یکی یکی شروع به گندیدن و ریختن کرده و بوی تعفن بدنش تمام خانه را پر کرده است. آن گونه که حتی نزدیکانش قادر به آمدن و دیدن او نیستند. آن گونه که هر کارگری را که با دستمزد گزافی برای پرستاری او می آورند، پس از چند روز فراری می شود.

خانه از گندیدن این مرد پر از بوی تعفن است. باور نمی کردم و گفتم که باور نمی کنم، شنیده بودم که انسان پس از مرگ می پوسد. تجزیه می شود می گندد اما اینکه در زنده بودن، بگندد و متعفن شود، دور از باورم بود. اندیشیدم این از همان داستان هایی است که اصغر بیچاره می سازد و می گوید.

به هوش باشیم. قلم نمی پوسد. قلم نمی گندد. متعفن نمی شود اما دستی که آن را ناجوانمردانه بازی دهد، می پوسد و می گندد. امروز داستان اصغر بیچاره را باور می کنم – آدم می تواند حتی در زنده بودنش بپوسد – شمشیر کشیدن بر کسی که سپری برای دفاع ندارد و دستی برای جواب، مردانگی نیست رسم مروت و معرفت نیست، قلم را شمشیر کین نکنیم.

به ناصرخان تلفن نمی زنم. چند ماه پیش یادداشتی در موردش نوشتم. تلفن کرد و گفت در تمام مدتی که آن را می خوانده گریسته است. این یادداشت دیگری است. با یک تفاوت که خود من از لحظه آغاز به نوشتن تا پایان بردن این یادداشت نتوانستم جلوی ریزش اشک هایم را بگیرم حکایتی است حکایت ما و این روزگار.منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال

The post مجله خبری: محسن مخملباف می خواست هنرمندان سینمای پیش از انقلاب را به رگبار ببندد! + جزئیات appeared first on فیلم.

پرچمداران وان پلاس تنها گوشی های قابل عرضه‌ی این کمپانی تا سال ۲۰۲۱

دیدگاه‌ها برای پرچمداران وان پلاس تنها گوشی های قابل عرضه‌ی این کمپانی تا سال ۲۰۲۱ بسته هستند

پرچمداران وان پلاس

در سال 2015 یک گوشی میان رده به نام وان پلاس ایکس (OnePlus X) روانه بازار شد؛ اما حداقل تا سه سال آینده به جز پرچمداران وان پلاس نباید منتظر عرضه‌ی محصول دیگری از این کمپانی چینی باشیم. چند سالی است که تنها پرچمداران وان پلاس راه خود را از درون این کمپانی به بازار ...

نوشته پرچمداران وان پلاس تنها گوشی های قابل عرضه‌ی این کمپانی تا سال 2021 اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

نخستین قدم در یافتن دکمه غیر فعال سازی طعم ها در مغز

دیدگاه‌ها برای نخستین قدم در یافتن دکمه غیر فعال سازی طعم ها در مغز بسته هستند

دانشمندان در تحقیقی تازه موفق به کشف روشی شده اند که به کمک آن می توان سیستم پیچیده مغز موش ها برای تشخیص طعم ها را دستکاری نمود. بنابراین می تواند در آینده امکان چشیدن یک طعم را غیر فعال و یا طعم ها را با یکدیگر جا به جا کرد.

مغز توانایی های بسیار جالبی در حوزه طعم ها دارد. این طور که نیست که تصور کنید تنها طعم هایی چون تلخ، شیرین، شور، ترش و... را به عنوان پارامترهای صفر و یکی تشخیص می دهد. بلکه خود طعم ها نیز واجد ویژگی های متنوعی هستند. از جمله میزان لذت بخش بودن، برانگیختن خاطره ها و احساسات و میزان همپوشانی با سایر طعم ها.

آمیگدال تشخیص طعم ها

پیش تر می دانستیم که سلول های خاصی بر روی زبان، در برخورد با مواد غذایی سیگنال هایی را برای نقطه ای مشخص از مغز ارسال می کنند. ضمن این که کشف شده آمیگدال مغز نیز نقشی بسیار اساسی در چشیدن طعم ها ایفا می کند.

در بررسی جدید که توسط محققین دانشگاه کلمبیای آمریکا انجام گرفته مشخص شده است که محل دریافت سیگنال های مربوط به طعم های تلخ و شیرین کاملاً از یکدیگر جدا هستند. همین مسئله باعث شده تا دانشمندان قادر باشند به طور مستقل ساز و کار حس کردن آنها را در مغز دستکاری کرد.

غیر فعال کردن طعم ها در مغز

در ادامه و با کمک دستکاری ژنتیکی نوع خاصی از موش پرورش یافت که می شد سلول های عصبی آمیگدال مغز آن را با کمک نور دستکاری کرد. بدین ترتیب آنها موفق شدند کاری کند که جانور مورد بحث در حین خوردن آب معمولی طعم های متفاوتی را بچشد. راه تشخیص نیز آن بود که با فعال شدن جریان در سلول های دریافت کننده سیگنال های طعم تلخ، حیوان از نوشیدن آب امتناع می کرده است.

علاوه بر این ها، به کمک روش مذکور امکان آن به وجود آمد تا موش ها را وادار به خوردن غذاهای بسیار تلخ کنند. آن هم به کمک فعال سازی سلول های تشخیص دهنده طعم شیرین در حین خوردن. این روند در مسیر عکس نیز قابل انجام است.

غیر فعال کردن طعم ها در مغز

یافته بسیار جالب این تحقیق آن است که به نظر می رسد آمیگدال مغز تاثیر اصلی را در کنترل واکنش های احساسی نسبت به طعم غذاها دارد. به نحوی که اگر ارتباطات عصبی مرتبط با طعم ها در این بخش قطع باشد، شما همچنان طعم ها را خواهید چشید، اما هیچ احساس و واکنشی نسبت به آنها از خود بروز نخواهید داد. بنابراین تلخ بودن دیگر چیزی ناخوشایند به حساب نخواهد آمد. و البته این به آن معنی خواهد بود که دیگر از خوردن هیچ چیزی لذت نخواهید برد.

یافته های جدید در آینده به پزشکان برای درمان ناهنجاری های غذایی افراد و تغییر دیدگاه آنها نسبت به غذاهای ناخوشایند کمک خواهد کرد.

The post نخستین قدم در یافتن دکمه غیر فعال سازی طعم ها در مغز appeared first on دیجیاتو.

دانلود فیلم The Last Word 2017 آخرین کلمه

دیدگاه‌ها برای دانلود فیلم The Last Word 2017 آخرین کلمه بسته هستند

دانلود فیلم The Last Word 2017 با کیفیت بالا

دانلود رایگان فیلم آخرین کلمه با لینک مستقیم و کیفیت 720p و 1080p

**کیفیت Blu-Ray 1080p اضافه شد**

**به همراه زیر نویس فارسی**

The Last Word 2017 New Movie

دانلود فیلم آخرین کلمه از دانلود مووی

 فیلم The Last Word 2017

مشخصات فیلم:The Last Word 2017

ژانر:کمدی , خانوادگی , ماجرایی

سایت منتشر کننده:Download Movieدانلود مووی

لینک IMDB: IMDB

امتیاز فیلم: 6.5/10

محصول کشور: آمریکا

فرمت: MKV

مدت زمان: 108 دقیقه

کارگردان: Mark Pellington

بازیگران: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, Thomas Sadoski

زبان فیلم :انگلیسی

تاریخ انتشار: 2017

خلاصه داستان: هریت یک تاجر بازنشسته است که تلاش می‌کند همه چیز را در اطرافش تحت کنترل بگیرد. اما زمانی که او تصمیم می‌گیرد سرگذشت خود را به صورت کتاب درآورد ، از یک نویسنده‌ی جوان به نام آن کمک میگیرد و…

علاقمندان به فیلم The Last Word 2017 می توانند نسخه اصلی را در سایت دانلود مووی به صورت کاملا رایگان ، با لینک مستقیم و با بالاترین کیفیت دانلود نموده و از تماشای آن لذت ببرند.

برای رفاه حال کاربران محترم، پخش کامل و آنلاین فیلم با کیفیت بالا در سایت قرار داده شده است


بخـش دانــلود فــیلم The Last Word 2017

دانلود نسخه زبان اصلی با کیفیت Blu-Ray 1080p
دانلود با لینک مستقیم از دانلود مووی

دانلود نسخه زبان اصلی با کیفیت Blu-Ray 720p
دانلود با لینک مستقیم از دانلود مووی

دانلود نسخه زبان اصلی با کیفیت Blu-Ray 480p
دانلود با لینک مستقیم از دانلود مووی


دانلود نسخه زبان اصلی با کیفیت Blu-Ray 720p x265

دانلود با لینک مستقیم از دانلود مووی


دانلود زیرنویس هماهنگ با تمام کیفیت های بالا

دانلود زیرنویس هماهنگ با تمام کیفیت های بالا


دانلود پیش نمایش فیلم The Last Word 2017 [ لینک مستقیم ]


توجه: در صورتی که لینک دانلود را دریافت نکردید یا مشکلی دارید با آی دی زیر در تلگرام در تماس باشید :
@javadrazvini

کانال تلگرام دانلود مووی:@TubFilm
صفحه اینستاگرام دانلود مووی: Downloadmovie.ir

تماشای آنلاین فیلم The Last Word 2017

برای اولین بار در بین سایت های ایرانی تماشای آنلاین فیلم ها با کیفیت بالا

نوشته دانلود فیلم The Last Word 2017 آخرین کلمه اولین بار در دانلود فیلم جدید | دانلود مووی. پدیدار شد.

دانلود فیلم Champion 2018

دیدگاه‌ها برای دانلود فیلم Champion 2018 بسته هستند

دانلود فیلم Champion 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت HDRip 720p

Champion 2018

ژانر فیلم : ورزشی , ماجرایی , خانوادگی

IMDB امتیاز: ۵٫۲/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول : آمریکا USA

کیفیت فیلم : HDRip 720p

مدت زمان : ۱۰۴ دقیقه

حجم فایل : ۹۴۵ مگابایت

ستارگان : Ma Dong-Seok, Kwon Yul, Han Ye-Ri, Choi Seung-Hoon

کارگردان : Kim Yong-Wan

لینک های مرتبط : دانلود فیلم های کره ایدانلود فیلم های ۲۰۱۸

خلاصه داستان : یک ورزشکار حرفه‎ای در رشته‎ی مچ‌اندازی برای مسابقات راهی کره جنوبی می‎شود. اما او در آنجا خواهرش را پیدا می‎کند که از وجودش بی‎خبر بوده است و…

دانلود با کیفیت HDRip 720p | حجم : ۹۴۵ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download

آنجلینا جولی و دیوید اویلوو به فیلم Come Away پیوستند

دیدگاه‌ها برای آنجلینا جولی و دیوید اویلوو به فیلم Come Away پیوستند بسته هستند

بیاتومگ – آنجلینا جولی و دیوید اویلوو قرار است در فیلم Come Away نقش‎آفرینی کنند. این فیلم، فیلمی فانتزی و درام می‎باشد که قرار است به عنوان پیش‎درآمدی برای داستان‎های پیتر پن و آلیس در سرزمین عجایب به کار گرفته شود. هیچ کدام از این دو بازیگر با ژانر فانتزی ناآشنا نیستند.

جولی قبلا نقش مادر گرندال در فیلم Beowulf (بئوولف) و همچنین نقش ملفیسنت در فیلم Maleficent 2014 (ملفیسنت) را ایفا کرده است. در عین حال، ایلوو تنها در فیلم A Wrinkle in Time (چین‎خوردگی در زمان) به کارگردانی آوا دورنی، صداپیشگی کاراکتر “آن” را برعهده داشته است. با این حال، به نظر می‎رسد که این فیلم فانتزی جدید نسبت به فیلم‏‎های فانتزی قبلی این بازیگران متفاوت است.

دیوید اویلوو - فیلم Jack Reacher (جک ریچر)
دیوید اویلوو – فیلم Jack Reacher (جک ریچر)

این فیلم براساس فیلمنامه‎ای نوشته نویسنده نسبتا تازه‎وارد ماریسا کیت گودهیل می‎باشد و قرار است اولین تلاش کارگردانی برندا چپمن در فیلمی سینمایی اکشن-زنده باشد. در دنیای این فیلم، پیتر و آلیس قبل از اینکه سفرهای مشهور خود را به قلمروهای فانتزی ناکجاآباد و سرزمین عجایب آغاز نمایند، خواهر و برادر بوده‎اند.

در این فیلم، جولی و اویلوو نقش مادر و پدر آلیس و پیتر را ایفا خواهند نمود که پس از مرگ بزرگترین پسرشان، به سوی یاس و ناامیدی در حال حرکت هستند و همین، به فرزندان بازمانده‏‎شان این انگیزه را می‎دهد تا برای نجات والدین خود از این سرنوشت تیره و تاریک تلاش کنند. فیلمبرداری این فیلم قرار است پاییز امسال، ابتدا در انگلستان آغاز شود و سپس در لس‎آنجلس ادامه پیدا کند.

نوشته آنجلینا جولی و دیوید اویلوو به فیلم Come Away پیوستند اولین بار در بزرگترین پایگاه خبری فیلم و سریال »» Bia2Mag. پدیدار شد.

کوالکام تراشه اسنپدراگون XR1 را برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده معرفی کرد

دیدگاه‌ها برای کوالکام تراشه اسنپدراگون XR1 را برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده معرفی کرد بسته هستند

تراشه اسنپدراگون XR1

تراشه اسنپدراگون XR1 به عنوان اولین پلتفرم اختصاصی کوالکام برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، رسما معرفی شد. این تراشه با ادغام با کنترلرها و عینک‌های مختلف می‌تواند تجربه‌ای منفعل‌تر از AR و VR را بری کاربران رقم زند. تراشه اسنپدراگون XR1 کوالکام با امکان به‌کارگیری در گجت های پوشیدنی مختلف، می‌تواند تجربه بسیار خوبی ...

نوشته کوالکام تراشه اسنپدراگون XR1 را برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده معرفی کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

دانلود سنتر: دانلود Learn GO Language فیلم آموزش برنامه نویسی Go + لینک

دیدگاه‌ها برای دانلود سنتر: دانلود Learn GO Language فیلم آموزش برنامه نویسی Go + لینک بسته هستند

دانلود مدیای زیبای

فیلم آموزش Learn GO Language در مورد زبان برنامه نویسی Go می باشد که در سال ۲۰۰۷ توسط گوگل عرضه شده است و حال کارکردهای زیادی را داشته است. شما توسط این دوره می توانید با سینتکس زبان آشنا شده و روند بهبود یافته ای را برای آموزش طی کنید. کارکردهای این زبان گفته خواهد شد و کتابخانه ها به عنوان یکی از بخش های اساسی زبان، به بوته نقد و بررسی کشیده خواهد شد. این زبان بسیار پویا است و کاربران بسیاری می توانند به راحتی با آرایه ها و متغیرهای زبان کار کرده و از کتابخانه های استاندارد و کامل زبان استفاده کنند.

با دانلود Learn GO Language این امکان برای برنامه نویسان فراهم می شود که بتوانند درک بهتری از Go داشته باشند و درک خوبی از توسعه برنامه های این زبان داشته باشند. شما می توانید با رابط گرافیکی زبان نیز کار کرده و در مسیر یادگیری سریع این زبان قرار بگیرید. نیازی به دانش خاصی در زمینه برنامه نویسی ندارید و یکی از بهترین قابلیت های این دوره، شروع به کار از همان ابتدا می باشد.

عنوان دوره: Learn GO Language

مدرس: Skills Nation Training

مدت زمان: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

فرمت تصویری: h264, 1280×720

فرمت صوتی: AAC, 44 KHz, 2 Ch

زبان: انگلیسی

کاور-Learn-GO-Language

اسکرین-شات-Learn-GO-Language

Description

GO language is a programming language initially developed at Google in the year 2007 by Robert Griesemer, Rob Pike, and Ken Thompson. It is a statically-typed language having syntax similar to that of C. It provides garbage collection, type safety, dynamic-typing capability, many advanced built-in types such as variable length arrays and key-value maps. It also provides a rich standard library.

This course is designed for software programmers with a need to understand the GO programming language from scratch. This course will give you enough understanding on GO programming language from where you can take yourself to higher levels of expertise.You should have a basic understanding of computer programming terminologies. If you have a good command over C, then it would be quite easy for you to understand the concepts of GO programming and move fast on the learning track.

اطلاعات فایل
  • حجم فایل: 373 مگابایت
  • تاریخ انتشار: May 2018
  • منبع: Udemy
  • قیمت: 10.99 دلار
رمز فایل

www.downloadha.com

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا محل تبلیغات شماست. برای رزرو، لطفا با ایمیل downloadha.help@gmail.com در ارتباط باشید.دانلود

گرد آوری : مجله فیلم

movie – دانلود فیلم – لینک مستقیم – امتیاز فیلم – زیرنویس فیلم – کیفیت hd – عکس فیلم – سریال – بازیگر

The post دانلود سنتر: دانلود Learn GO Language فیلم آموزش برنامه نویسی Go + لینک appeared first on فیلم.

مجله خبری: رزاریو داوسون احتمالا دیگر در سریال های مارول حضور نداشته باشد + جزئیات

دیدگاه‌ها برای مجله خبری: رزاریو داوسون احتمالا دیگر در سریال های مارول حضور نداشته باشد + جزئیات بسته هستند

به گزارش مجله فیلم

در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، رزاریو داوسون ملقب به کلیر تمپل دنیای مارول، به‌تازگی عنوان کرده که مطمئن نیست باری دیگر بتواند به دنیای سینمایی مارول بازگردد. براساس صحبت‌هایی که در مصاحبه داوسون با گزارشگر سایت خبری Screen Geek مطرح شده بود، زمانی که این گزارشگر از این بازیگر جوان در طی مراسم MCM Comic Con که در شهر لندن برگزار شده بود، سوال کرد که آیا او بعد از اتمام فصل دوم سریال Luke Cage (لوک کیج) به دنیای سینمایی مارول باز خواهد گشت یا خیر، او پاسخ این سوال را بسیار نامطمئن داد. داوسون در گفتگویش با گزارشگر سایت اسکرین گیک اینگونه درباره بازگشت خود صحبت کرد:

من نمی‌دانم که بعد از فصل دوم سریال لوک کیج می‌توانم بازگردم یا خیر. اگر بخواهم صادقانه بگویم، این چند سالی که من با این تیم بودم، اوقات فوق‌العاده‌ای بود. من در سریال‌های متفاوت زیادی حضور داشتم. منظور من این است که من نمی‌دانم که سازندگان بخواهند یک فصل دیگر برای سریال لوک کیج بسازند یا خیر. از طرف دیگر، از آنجایی که من در هر سریالی که توانستم ایفای نقش کردم، ممکن است آنها راهی برای من پیدا کنند تا من بتوانم در سریال The Punisher (پانیشر) هم ایفای نقش کنم. اما باید بگویم که من به احتمال زیاد نمی‌توانم این کار را انجام دهم. دختر من در حال حاضر در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل است و من دوست ندارم برای انجام کار، ۳۰۰۰ مایل از او دور باشم.

رزاریو داوسون تا به امروز، نقش شخصیت کلیر تمپل را در تمامی مجموعه تلویزیونی‌های مارول که در شبکه نت فلیکس به روی آنتن می‌رود ایفا کرده؛ به جز سریال پانیشر. او کار خود را ابتدا در اولین فصل از سریال Daredevil (دردویل) آغاز کرد. در نهایت لازم به ذکر است که تا به امروز شبکه Netflix اعلام نکرده که آیا سریال لوک کیج برای فصل سوم هم ساخته و پخش می‌شود یا خیر.منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال

The post مجله خبری: رزاریو داوسون احتمالا دیگر در سریال های مارول حضور نداشته باشد + جزئیات appeared first on فیلم.

مجله نقد: نقد و بررسی فیلم سولو : داستانی از جنگ های ستاره ای ( Solo: A Star Wars Story ) + عکس

دیدگاه‌ها برای مجله نقد: نقد و بررسی فیلم سولو : داستانی از جنگ های ستاره ای ( Solo: A Star Wars Story ) + عکس بسته هستند

به گزارش مجله فیلم

Solo: A Star Wars Story - سولو : داستانی از جنگ ستارگان

سیل ورود آثار حول محور « جنگ ستارگان » به سینما در چند سال اخیر به حدی زیاد بوده که می توان انتظار آن را داشت که در طی یک سال حتی بتوان 2 قسمت از عنوان های « جنگ ستارگان » را شاهد بود! زمان طولانی از اکران « آخرین جدای » و فروش فوق العاده آن در سینماها نمی گذرد که اینبار کمپانی دیزنی تصمیم گرفته داستان فرعی یکی دیگر از شخصیت های اصلی این سری از فیلمها را روانه سینما نماید؛ فیلمی که حواشی پیش تولید آن نیز فراوان بوده است.

« داستانی از جنگ های ستاره ای » در ابتدا قرار بود توسط فیل لرد و کریستوفر میلر کارگردانی شود اما بعدها به دلیل آنچه که « اختلاف بر سر خلاقیت! » عنوان شد، از پروژه کنار گذاشته شدند تا پس از کش و قوس های فراوان، ران هاوارد بر صندلی کارگردانی بنشیند. کارگردانی که سالهاست فیلم هایش حال و روز خوشی در سینما ندارند و به دست فراموشی سپرده می شوند.

http://www.filme.ir/wp-content/uploads/2018/05/1527779109_657_phoca_thumb_l_8.jpg

داستان فیلم به پیش از اتفاقات « Star Wars Episode IV: A New Hope » باز می گردد و ما داستان مرد جوانی به نام هان ( آلدن ارنریچ ) را دنبال می کنیم که کاری جز دردسر درست کردن ندارد! او هنگام فرار از دست رئیس باند خلافکاران محلی موفق به فرار می شود اما نامزدش کیورا ( امیلیا کلارک ) دستگیر می شود و هان سولو نیز با خود عهد می بندد که بازگردد و او را نجات دهد. سالها بعد، هان سولو که عضو ارتش امپراطوری شده، با نفراتی همچون چوباکا همراه می شود تا ماجراجویی های گوناگونی را رقم بزند و…

« سولو… » با هدف ارائه جزئیات زندگی هان سولو روانه سینما شده و قرار است به گسترش دنیای این شخصیت کمک کند. شخصیتی که در سری داستانهای « جنگ ستارگان » همواره قهرمان بوده و علاقه مندان به این سری از فیلمها هرگز اطلاعات دقیقی از گذشته پنهان او نداشتند. تصمیم برای گسترش شخصیت هان سولو در نگاه اول جالب به نظر می رسد اما چندین مانع بزرگ برای رسیدن به این هدف در سر راه قرار داشته که سازندگان موفق نشده اند از آن عبور کنند.

http://www.filme.ir/wp-content/uploads/2018/05/phoca_thumb_l_9.jpg

ایراد بزرگ « سولو … » نوع روایت اثر است که در طی سالیان اخیر بارها در ذهن مخاطب مرور شده و هیچ اطلاعات ارزشمندی به آن افزوده نمی شود. در واقع فیلم مجموعه ای از اتفاقات را درباره هان سولو روایت می کند که بسیار ساده و پیش پا افتاده است و کمک چندانی به درک زوایای گوناگون زندگی این شخصیت نمی کند.  به نظر می رسد که ران هاوارد بر مسند کارگردانی اثر نشسته تا خواسته های کمپانی دیزنی را به مو به مو به کار ببندند و هیچگونه تخطی از جریان اصلی انجام ندهد.

این موضوع باعث شده تا تماشای « هان سولو » که اتفاقاً بودجه عظیمی دارد و در بخش جلوه های ویژه اثر تماشایی محسوب می شود، کسل کننده و بی اهمیت باشد چراکه هیچ نکته مهمی را به داشته های قبلی طرفداران این مجموعه اضافه نمی کند. شاید اگر دو کارگردان قبلی با توجه به سابقه درخشان شان در ساخت آثار خلاقانه ای نظیر « ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی »  می توانستند اثر را کارگردانی نمایند، احتمال اینکه هان سولو از حالت تک بعدی خارج شده و تا این حد هم بی مزه نباشد، بیشتر می بود.

http://www.filme.ir/wp-content/uploads/2018/05/1527779110_347_phoca_thumb_l_3.jpg

تنها بخشی که می تواند اصلی ترین دلیل برای تماشای فیلم باشد، جلوه های ویژه و سکانس های نبرد پر جزئیات فیلم است که البته نمونه های بهتر و دقیق تر آن را در « آخرین جدای » شاهد بوده ایم اما بهرحال، دیزنی در اینجا نیز دست و دلبازی به خرج داده و از افکت های کامپیوتری فراوان برای ترسیم درگیری ها بهره گرفته که منجر به سرگرم شدن تماشاگر می شود. در مجموع نمی توان ایراد چندانی به خلق و بکارگیری جلوه های ویژه گرفت، این بخش از « جنگ ستارگان » در سالهای گذشته همواره از نقاط قوت این مجموعه محسوب شده اند.

آلدن ارنریچ در نقش هان سولو، مجبور بوده تا تمام حالت های فیزیکی هریسون فورد را در این فیلم تقلید کند که نتیجه کار عجیب اما قابل قبول از آب درآمده. ارنریچ خیلی فرصتی برای ارائه خلاقیت نداشته و نمی توان از حیث بازیگری نقطه عطفی برای او با بازی در این فیلم متصور شد. کماکان  جالب ترین بازی او مربوط به فیلم « زنده باد سزار! » ساخته برادران کوئن است! با اینحال دیگر بازیگران نقش های مکمل نظیر وودی هارلسون و امیلیا کلارک در نقش های خود وضعیت بهتری دارند و بهترین بازی فیلم هم مربوط دونالد گلاور در نقش لاندو است.

http://www.filme.ir/wp-content/uploads/2018/05/phoca_thumb_l_11.jpg

« داستانی از جنگ های ستاره ای » خیلی نمی تواند به گسترش دنیای هان سولو بینجامد به این جهت که سازندگان او را با کمترین ریسک ممکن به مقابل دوربین آورده اند. این حجم از محافظه کاری به سبک « جنگ ستارگان » سبب شده « سولو.. » اثری خنثی و به شدت معمولی باشد که تنها جلوه های ویژه و اکشن پر زرق و برق آن را سرپا نگه می دارد. البته که این عنوان می تواند برای طرفداران « جنگ ستارگان » در هر صورت جذاب و تماشایی باشد اما آیا واقعاً نیازی به ساخت این اثر خنثی درباره « هان سولو » بوده؟ پاسخ برای سینما خیر اما برای تهیه کنندگان قطعاً بله است؛ چه بسا که بعدها بتواند داستان مجزای « چوباکا » را هم در میان این داستان های فرعی شاهد بود که تماشا یا عدم تماشای آن، خیلی تاثیری در گسترش اطلاعات « جنگ ستارگانی » مخاطب سینما نخواهد داشت.  

 

5                                                                          Photo Gallery2

منتقد : میثم کریمی

این مطلب بصورت اختصاصی برای سایت ” مووی مگ ” به نگارش درآمده و برداشت از آن جز با ذکر دقیق منبع و اشاره به سایت مووی مگ، ممنوع بوده و شامل پیگرد قانونی می گردد.

به خانواده بزرگ جامعه مجازی مووی مگ بپیوندید

سولو : داستانی از جنگ ستارگان ( Solo: A Star Wars Story ) solo3o32

کارگردان : Ron Howard

نویسنده : Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdan

بازیگران :       

Alden Ehrenreich…Han Solo

Joonas Suotamo…Chewbacca

Woody Harrelson…Beckett

Emilia Clarke…Qi’ra

رده سنی : PG-13 ( مناسب برای افراد بالای 13 سال)

ژانر : اکشن

زمان : 135 دقیقه  منبع نقد

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie Review – نقد فیلم – امتیاز فیلم – اخبار فیلم – لینک فیلم – عکس فیلم – سریال – بازیگر

The post مجله نقد: نقد و بررسی فیلم سولو : داستانی از جنگ های ستاره ای ( Solo: A Star Wars Story ) + عکس appeared first on فیلم.

Page 5 of 591« First...34567...102030...Last »